Ιστορικό

Ο Συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1972 από κτηνοτρόφους παραγωγούς της περιοχής Κύμης. Τα τελευταία χρόνια ήταν αδρανοποιημένος. Το 2012 καλέστηκαν τα μέλη του για να αποφασίσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία του ή να διαλυθεί.

Έτσι, πάρθηκε απόφαση από την ολομέλεια του σώματος, όχι μόνο να συνεχίσει τη λειτουργία του, αλλά και να προσελκύσει και νέα μέλη και να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς όπως, αγροτικό και μελισσοκομικό.

Έτσι, προσάρμοσε το καταστατικό, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του Ν.4015/11. Το 2013 έφτιαξε γραφεία και τα εξόπλισε με κομπιούτερ, εκτυπωτές, σκάνερ και διαδίκτυο και στο τέλος του χρόνου έγινε εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων και έβαλε αριθμό πρωτοκόλλου 6010.

Καταστατικό.

ΔΟΜΗ:

organogramma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s