Υπηρεσίες

  • Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2014-2020.
  • Επιστροφή ΦΠΑ.
  • Συμβουλευτική γεωργία.
  • Επιδοτήσεις νέων αγροτών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s